1. Katkend raamatust MAAILMA LOOMINE – Päästa end

Need sündmused ei toimunud kusagil kaugel planeedil, vaid just nimelt Maal, just nimelt inimestega, kes elavad meie ajal. Igaüks, kes on selle raamatu läbi lugenud, võib arvata, et see on väljamõeldis, kuid raamatut võib pidada ka reaalsuseks, sest selles kirjeldatud sündmused on seotud niisuguse tavatu nähtusega nagu juhitav selgeltnägemine. Need, kes seda valdavad, võivad läbi oma teadvuse kanduda nii kõrgetesse taevaavarustesse kui ka ookeanisügavikku, nii ammuste aegade minevikku kui ka bioloogiliste rakkude salapärasesse maailma. 

Minu jutustus on autobiograafiline. Panen kirja ja annan teile oma teadmised edasi kronoloogilises järjestuses, nii, nagu ise neid saanud olen, liikudes Pühendumuse ühelt astmelt teisele, pöörates üht elu lehekülge teise järel. Mulle on antud õigus jagada teiega seda, mida pean praegu vajalikuks. 

Minu jutustus on autobiograafiline. Panen kirja ja annan teile oma teadmised edasi kronoloogilises järjestuses, nii, nagu ise neid saanud olen, liikudes Pühendumuse ühelt astmelt teisele, pöörates üht elu lehekülge teise järel. Mulle on antud õigus jagada teiega seda, mida pean praegu vajalikuks.

Inimkond on olnud käsitamatute ja ratsionaalselt seletamatute nähtuste salapärase maailmaga seotud nähtavasti kogu oma olemasolu kestel. Maal on alati elanud vähesed valitud, kes valdavad teistele kättesaamatut kunsti ennustada sündmusi, juhtida ilmastikunähtusi, ravida kohutavaid haigusi või teha muud üleloomulikku. Ja ehkki sedalaadi teadmisi ja oskusi varjatakse hoolega, on nende kohta ometi kogunenud küllaltki märkimisväärne hulk kirjandust.

Kahju vaid, et need raamatud ei õpeta enamikule inimestest mitte midagi olulist. Lugeja saab küll teada igasugustest imeasjadest ja tuubib pähe kümmekond või paarkümmend mõistet, aga see on ka arvatavasti kõik. Varjatud teadmisi antakse endiselt edasi õpetajalt õpilasele paljude aastate kestel või siis juhtub see seletamatult, ka selgeltnägijatele endile mõistetamatul viisil. 

Samal ajal toimuvad maailmas nüüdisajal globaalsel ja isegi kosmilisel tasandil vaimsed protsessid. Mitte ilmaaegu ei ole inimese loomust, tema maailma ja Universumis olemasolu eesmärki käsitlevad teadmised kõigest ühe sajandi kestel läbi teinud põhjalikke muutusi. Kõik on hakanud rääkima uue, Veevalaja ajastu saabumisest … Aastatuhandete vahetusel on inimesed müstilistest ootustest üleküllastunud ja samamoodi nagu Rooma suurim poeet Vergilius kuulutas ette Jeesus Kristuse tulemist: „Võimukam aeg ajast-aegade reast ujub vastsena valla / uus juba laskumas põlv ülalt taevast alla me maile“, („Bucolica. Karjaselaulud“, 4), ennustavad nüüdisaegsed prohvetid praegu Tema teist tulemist. 

On nähtavasti kätte jõudnud aeg, mil salajased, varem kättesaamatud õpetused peavad muutuma üldsusele avalikuks. On selge, et esoteerilised teadmised ja kogemused ei jõua pärale ühe hetkega. Nii nagu iga protsessi puhul, kulub inimkonnal uue omandamiseks aega. Praegu on tähtis märkida, et paljud Pühendatud on kõrgemalt saanud loa varjatud saladusi avaldada. 

Paluksin ateistliku meelelaadiga inimestel mitte suhtuda selles raamatus avaldatusse kui millessegi ainutähenduslikult ulmelisse. Palun religioossetel inimestel mitte pidada allpool järgnevat ketserluseks. Kordan: minu jutustus on autobiograafiline, inimesed, kellest kirjutan, on reaalselt olemas, paljud neist elavad ka praegu, kui teie neid ridu loete. Püüdsin kirjutada mitte niivõrd teooriast, vaid isiklikest aistingutest, rääkida mitte metoodikast ega tehnilistest võtetest, vaid esoteerika mõttest. 

Kuidas ja milleks saavad inimesed salajasi teadmisi? Milline peab olema vaimne tase, et saada Pühendatuks? Kuidas elada, milles on elu mõte? Kui lugeja jääb nende küsimuste üle tõsiselt mõtisklema, kui temas tekib tahtmine end ületada, et tõusta uuele olemise astmele, siis usun, et raamat on oma ülesande täitnud. Igaühel on oma tee Jumala juurde, igaüks teenib Teda isemoodi. Mina püüan vaid aidata valida õiget suunda neil, kes ei karda kosmilist pakast või vastupidi, müstika jumalikku tuld, ja on valmis asuma teenima valdkonda, millest tal praegu aimugi pole. 

„Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud.“ (Mt 20,16.) Igaühele ei ole antud seda teed läbi käia. Kui sa ei ole valmis, kui oled liigselt maiste murede kütkes või väsinud, meelekindlusetu, ära võta seda teed üldse jalge alla. On palju koole ja õpetajaid, kes annavad õpilastele argipäevaseks kasutamiseks elementaarseid ekstrasensoorseid oskusi. Võib-olla peakski enamik neist sellega piirduma. Kuid et on olemas imekaunis ja maagiline mõistetamatu maailm, seda on igatahes vaja teada juba täna. 

Raamat on kirjutatud pisut ebatavalises stiilis. Selles on ebareaalsena tunduv läbi põimunud reaalsusega. Kuid seejuures peavad paljud just nimelt ulmet tõelisuseks ja reaalsust tajuvad nad väljamõeldisena. Teie võite kahest pakutud võimalusest valida selle, mis aitab leida oma tee. Palun juba ette vabandust, et ei saa kommenteerida teatud tähtsaid fakte või anda selgitust mõnele tähenduslikule sündmusele, sest te peate ise kuulama enda seest kostvat tõe häält. 

Kirjutan nii endast kui ka mind aidanud inimestest mu ümber, kirjutan sündmustest, mis leiavad aset minevik – olevikus ja tulevik – tegelikkuses. Just nimelt niiviisi paiknevad ajakoordinaadid, sest olevik toimub alati vastassuunaliste mineviku- ja tulevikuvoogude kokkupuutekohal. Ja et Sõna kõlaks Praegu, on vaja see välja öelda Minevikus ja kuulda seda Tulevikus. 

Teise aastatuhande lõpus ootasid paljud inimesed, kes hirmu, kes lootusega, millenniumiaastat ja pühades raamatutes tõotatud sündmusi – viimsepäeva lahingut, apokalüpsist, kuldajastut. Viimaks nad vaatasid ringi ja ohkasid kergendatult – ei juhtunud mitte midagi. Teised seevastu tundsid meelehärmi – kas tõesti jääb kõik samamoodi nagu enne? Nad olid nähtavasti unustanud, et alguses oli SÕNA. Aga kellel teist on nii terav silm, et näha Jumala loodut, või nii ergas kõrv, et kuulda Tema häält? Teisisõnu – kes suudab tajuda ennetava peegelduse režiimis? 

Jah, muidugi, pärast, kui taeva avarused hakkavad Looja tahtel liikuma, saab kõik nähtavaks ja kuuldavaks. Eriti seepärast, et liikumine on juba alanud. Ja Aegade lõpp nende jaoks, kes olid nii kaua harjunud olema vastutustundetud vahendajad Looja ja Tema loomingu vahel, Tegija ja Tema tehtu vahel, on tõepoolest kätte jõudnud. 

Kui selle raamatu läbi loete, saate teada, miks saatusele alistuv surematu Inimene oma Isalt ära võeti. Ja mis oli tegelikult pärispatt. Ning mis ootab inimest ja inimkonda praegu avanenud salajastes avarustes. Kolm raamatut viivad teid esimest korda kolmandal aastatuhandel uude maailma, uute teadmiste juurde. Need on „Päästa end,“ „Päästa maailm endas,“ „Päästa maailm enda ümber“. Need raamatud juhatavad teid surmalt surematusele, hirmult ja passiivselt ootuselt äratundmisele, kes te olete ja kus on teie koht igavikulises Kosmoses, mis ootab ammu ja armastusega teie ärkamist. 

Mõtlesin kaua, milline pealkiri panna sellele raamatule. Inimesed on aastatuhandete vältel kirjaoskuse abil väga palju üritanud panna sõnadesse oma tähtsust ja kohta selles maailmas, kirjeldada oma sidet muude maailmadega. Paljud on püüdnud oma saatuseraamatu üles kirjutada või vähemasti kasvõi seda lugeda. Seepärast võib raamatule panna ükskõik millise pealkirja – mitte miski pole uus, kõik on juba olnud! Aga mina ei tahtnud olnut korrata, sest olen veendunud – sellistest kogemustest nagu minul ei ole veel keegi jutustanud. Viimaks valisin pealkirja, mida lugeja juba teab. Olen õnnelik, et mul on olnud võimalus saada ülimate pühitsuste kaudu ebatavalisi teadmisi, millel on suur tähtsus kõigile praegustele Maa elanikele, ja kanda need teadmised üle uue aastatuhande puhtale lehele. 

Katkend raamatust Maailma loomine – Päästa end

Autor Arkady Petrov

Raamatutriloogiat müüb IIKA keskuse e-pood